FANDOM


Ulica Poznańska (niem. Posener Strasse) we Wrocławiu jest ulicą łącząca dwie równoległe trasy miejskie. Rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Długą i biegnie prosto, aż do skrzyżowania z ulicą Legnicką. Na swoim przebiegu krzyżuje się z ulicami: Łęczycką, Ścinawską, Rynkiem Szczepińskim, Zachodnią, Stefana Czarnieckiego i Kruszwicką. Leży w dzielnicy Stare Miasto.

Ulicą Poznańską biegną dwie trasy linii komunikacyjnych, są to linie numer: 135, 127, 103 i 435 oraz nocna linia 245.

Zarówno ze źródeł pisanych, jak i wykopalisk wiadomo, że w średniowieczu Odra poniżej Kępy Mieszczańskiej płynęła przez rybacką wówczas osadę Szczepin - w latach 1890-1898 podczas prac ziemnych przy ul. Poznańskiej natknięto się m.in. na pozostałości czółna i inne dowody rybackiej aktywności w tym rejonie.


Artykuł zawiera udostępnione na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach. treści pochodzące w pierwotnej wersji z artykułu Ulica Poznańska we Wrocławiu w polskiej Wikipedii. Lista autorów.