FANDOM


Aleja Armii Krajowej (niem. Hercher Strasse) - jedna z główniejszych wrocławskich arterii komunikacyjnych, część obwodnicy śródmiejskiej. Na całej długości aleja składa się z dwóch jezdni rozdzielonych pasem zieleni, chodników i dróg rowerowych po obu stronach jezdni.

Początkowo ulica Armii Krajowej powstała na miejscu ulicy Ploretariackiej, rozdzielając między sobą osiedla Gaj i Huby i rozciąga się od skrzyżowania z ulicą Ślężną, krzyżuje się z ulicami Borowską, Orzechową, Bardzką, Ziębicką i kończy się zjazdem na ulicę Krakowską. Mocą uchwały z dnia 16 stycznia 1997 roku ulicę Armii Krajowej przemianowano na Aleję Armii Krajowej.


Artykuł zawiera udostępnione na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach. treści pochodzące w pierwotnej wersji z artykułu Aleja Armii Krajowej (Wrocław) w polskiej Wikipedii. Lista autorów.