FANDOM


Słowo Polskie Gazeta Wrocławska (10 stycznia 2005) okładka

Okładka dziennika z 10 stycznia 2005

Słowo Polskie - Gazeta Wrocławska to dolnośląski dziennik. Powstała po wykupieniu przez Gazetę Wrocławską innych regionalnych dzienników: Słowa Polskiego oraz Wieczoru Wrocławia. Aktutalnie jest największym dziennikiem regionalnym we Wrocławiu. W PRL-u gazeta nosiła nazwę "Gazeta Robotnicza" i była własnością Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu, po upadku komuny dziennik został przekształcony w Robotniczą Gazetę Wrocławską, później żeby odciąć się od PZPR-owskiej przeszłości dziennik zmienił nazwę na Gazeta Wrocławska. W roku 2004 po połączeniu Gazety Wrocławskiej ze Słowem Polskim oraz Wieczorem Wrocławia gazeta przyjęła nazwę Słowo Polskie - Gazeta Wrocławska.