FANDOM


Klub Turystyki Kolarskiej REWOR jest to stowarzyszenie działające na terenie Wrocławia, propagujące turystykę kolarską. Stowarzyszenie zostało formalnie zawiązane 28 kwietnia 2005, wcześniej (od 1986) Rewor był zrzeszony w PTTK Wrocław-Krzyki.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

  • rozwijanie zainteresowań turystyką rowerową, kulturą fizyczną i rekreacyjnym uprawianiem sportu
  • ochrona zdrowia i promocją zdrowego trybu życia
  • organizacja czynnego wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia

Stowarzyszenie organizuje cotygodniowe wycieczki rowerowe w których każdy może brać udział. Od początku istnienia spotkania odbywają się w każdą niedzielę na Placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu.

Członkowie klubu biorą udział w rajdach oraz startują w imprezach kolarskich dla amatorów m.in. takich jak: Klasyk Kłodzki, Zdobywamy Pradziada oraz bike maratony.