FANDOM


Od 1947 roku na bazie tej części zbiorów lwowskiego Ossolineum, którą udało się Polsce odzyskać od władz ZSRR, reaktywowano Bibliotekę Ossolineum we Wrocławiu. Źródłem utrzymania Biblioteki w nowych warunkach historycznych, po znacjonalizowaniu w 1945 roku majątków ziemskich, stał się budżet państwa. Od 1953 roku, czyli od momentu ustanowienia Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka i Wydawnictwo Ossolineum weszły w skład placówek tejże Akademii jako dwie odrębne instytucje, zlikwidowano natomiast Muzeum ks. Lubomirskich.


Artykuł zawiera udostępnione na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach. treści pochodzące w pierwotnej wersji z artykułu Ossolineum w polskiej Wikipedii. Lista autorów.

Godziny Otwarcia Edytuj


Znak Roboty Drogowe Ten artykuł zawiera bardzo mało informacji, jeśli możesz, uzupełnij go.

Linki zewnętrzne Edytuj

[Panorama sferyczna Dziedzińca Ossolineum we Wrocławiu]