FANDOMJerzy Dul - ur. 26 lutego 1960 r. we Wrocławiu.

W 1975 r. ukończył Szkołę Podstawową Nr 55 we Wrocławiu, w 1981 r. Technikum Kolejowe we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

We wrześniu 1981 r. rozpoczął pracę zawodową w PKP Sekcji Drogowej Wrocław Główny.

Po 13 XII 1981 działacz TKZ „S” Kolejarzy Węzła Wrocław.

W sierpniu 1982 r. został zatrzymany przez SB za działalność opozycyjną i skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok pozbawienia wolności z dekretu o stanie wojennym. Przebywał w ZK we Wrocławiu (przepisywał pismo więźniów politycznych „Igła Siedzącej Ekstremy”), następnie w Strzelinie. 14 III 1983 r. zwolniony na mocy amnestii.

Po wyjściu z więzienia w 1983 r. rozpoczął odbudowę podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w środowisku wrocławskich kolejarzy. W 1984 r. został przewodniczacym Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Węzła Wrocław.

W latach 1981 – 1989 autor, redaktor, organizator druku i kolportażu podziemnych pism kolejarzy Okręgu Wrocław : „Drogowskaz” i „Wolna Droga”.

Do 1989 r. kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, zastraszany; uczestnik demonstracji we Wrocławiu.

Współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościołach św. Wawrzyńca, św. Klemensa Dworzaka i katedrze św. Jana Chrzciciela.

Działacz Duszpasterstwa Kolejarzy we Wrocławiu, w XI 1984 współorganizator I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę.

W 1987 r. został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

W latach 1990 – 1994 członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

1990-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk i KZD NSZZ ”Solidarność”.

W roku 1988 reaktywował struktury „Solidarności” na sieci PKP. W latach 1989 - 1998 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, oraz wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

1984 - 1989 rozpracowywany przez SB : Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. „Drogowcy”; przez Wydz. V-1 w ramach KE krypt. „Wojtek” i „Węzeł”.

1996-1998 z-ca dyrektora Solkol Sp. z o.o. Od 1998 r. pełni różne funkcje w administracji PKP, m.in.: dyrektor naczelny Dolnośląskiej DOKP, dyrektor Okręg Infrastruktury Kolejowej, dyrektor Zakładu Infrastruktury Kolejowej, dyrektor oddziału KPTW „NATURA-TOUR” Sp. z o.o., naczelny dyrektor PKP PLK S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu.

W latach 2002 - 2010 radny Rady Miejskiej Wrocławia.

Wyróżniony m.in.: Odznaką „Przodujący Kolejarz”, Brygidiańskim Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Transportu RP”, Krzyżem Więźnia Politycznego, Orderem „Męczeństwa i Zwycięstwa 1939 – 1989”, Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Kolejnictwa, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki