FANDOM


Igor Wójcik (ur. 1968 w Szczecinie) – polski polityk, twórca i działacz samorządowy. Oficer Orderu Odrodzenia Polski.

Działalność kulturalna [edytuj]Edytuj

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu gdzie otrzymał dyplom magisterski z Projektowania Szkła (1993), był stypendystą Fine Art's Ateliers of Hollywood w USA i Atlantic Region Learning Center w Kanadzie.

W latach 1997-2001 wykładowca przedmiotu "Komunikacja wizualna" w Wyższej Szkole Fotografii "afa" we Wrocławiu.

Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Sekretarz Rady Programowej Polskiego Radia Wrocław S.A.. Członek Kapituły Nagrody Teatralnej Województwa Dolnośląskiego.

Brał udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i 7 indywidualnych, m.in. w:

Jego dzieła znajdują się muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Ukrainie, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Norwegii, Kanadzie i USA.

Jest twórcą koncepcji artystycznej Sztuka Zjawiskowa, oraz cyklów prezentacji pn.: "Mechabiotyle" (1992-2007), "Postindustrium" (1994-2002) i "Miejsce wyboru" (1998-2006).

Był członkiem grup artystycznych "Karuzela Braders", oraz "Gabinetu Operacji Plastycznych" (m.in. z Krzysztofem Skarbkiem i Małgorzatą Kazimierczak).

Na początku lat 90. członek rockowo-alternatywnej grupy "Poławiacze Pereł z Odry" (m.in. z Krzysztofem Skarbkiem, Romanem Regą, Michałem Hyckim i Jackiem Jankowskim "Pontonem" nagrali płytę "Karuzela").

Na przełomie lat 80. i 90. współpracował z grupą "Totart" (wraz z Pawłem "Konjo" Konnakiem).

Uprawia takie dyscypliny twórcze jak: malarstwo, fotografia, environment, instalacje, performance, happening, szkło artystyczne i rysunek.

Zaangażowany w ochronę i konserwację zabytków; odbył praktyki konserwatorskie w:

Pomysłodawca (1999) i dyrektor artystyczny Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki 1999-2003, (przekształconego w 2003 w Dolnośląski Festiwal Artystyczny). Organizator festiwali, m.in.:

  • Międzynarodowe Plenery i Sympozja Szkła Artystycznego - Ekoglass Festiwal w Szklarskiej Porębie - od 2008,
  • Przegląd Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej we Wrocławiu 1989 (także kurator wystawy).
  • III Festiwal Kultury Czeskiej we Wrocławiu,

Kurator wielu wystaw promocyjnych polskich twórców w kraju i zagranicą. Wykładowca na wielu polskich oraz międzynarodowych sympozjach i seminariach (m.in.: Tuzin-Dozen w Wojnowicach, Fotograficznym w Międzyzdrojach, Dolnośląskim Seminarium Sztuki, Festiwalu Malarstwa-Muzyki-Filmu w Nowogardzie).

Publikował w polskich i zagranicznych pismach literacko-artystycznych m.in.: "Dykcja", francuskie "Vrais Revers", "Rita Baum", słowacki "Vytvarny Život / Art Life", "Poglądy Otwarte".

Działalność społeczna [edytuj]Edytuj

Przewodniczący Rady Stare Miasto we Wrocławiu od 2005. We władzach krajowych Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Członek Konfraterni NZS we Wrocławiu. Członek Sądu Koleżeńskiego wrocławskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Działa w EuroFotoKlub-ie oraz Stowarzyszeniu Wiek Nowy. 2005-2010 członek Miejskiego Zespołu ds. Inicjatyw Lokalnych we Wrocławiu.

Jest sekretarzem generalnym polskiej sekcji międzynarodowej organizacji pomocy humanitarnej pn.: Stowarzyszenie Św. Łazarza. Pełni funkcję Wice-komandora Polskiej Komandorii Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy (tzw. Zielony Krzyż. Był współinicjatorem utworzenia Służby Medycznej i wolontariatu Zielonego Krzyża w Polsce. Od 2010 jest sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej LAZARUS we Wrocławiu.

Brał udział w wielu sympozjach poświęconych działalności społecznej i pomocy humanitarnej. Wykłady m.in. na temat: Prewencja wśród młodzieży w Čadcy na Słowacji (organizator: Słowacka Organizacja Policji Miejskich - SANMOP), Humanitarian Help Development w Sankt Pölten w Austrii (organizator: St. Lazarus Order), Charytatywnych Organizacji Pozarządowych Zielonego Krzyża w Amsterdamie (organizator: St. Lazarus International).

Działalność opozycyjna 1982-1989 [edytuj]Edytuj

W latach 1982-1989 związany był z działalnością opozycyjną w PRL, (już w 1981 był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Niezależnego Stowarzyszenia Uczniów "Rota" przy Szkole Podstawowej nr 81 we Wrocławiu) . W latach 1983-1987 był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Organizacji Antykomunistycznej obejmującej swoją działalnością wrocławskie licea. Od 1983 związany był z podziemną Solidarnością. Kolporter bezdebitowych wydawnictw Solidarności, Solidarności Walczącej, Federacji Młodzieży Walczącej, Niezależnej Oficyny NOWA, Międzyszkolnego Komitetu Oporu i itp. Od 1988 członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (obecnie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka). Współorganizator legendarnego Festiwalu Niezależnej Sztuki Czechosłowacji w listopadzie 1989. Od 1987 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1988-1992 przewodniczący NZS w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1988 w składzie Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego NZS we Wrocławiu. W 1989 członek Ogólnopolskiej Komisji Strajkowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1986-1989 pracował w podziemnych redakcjach m.in: Verbum - pismo licealne; Akces - pismo NZS UWr; Pismo Informacyjne NZS PWSSP; Komunikat NZS PWSSP. Współpracował także z Pomarańczową Alternatywą i ruchem Wolność i Pokój. W czerwcu 1989 uczestnik wielodniowego wrocławskiego protestu przeciw masakrze na na placu Tian'anmen w 1989. Autor zniszczonego przez SB pomnika poświęconego ofiarom masakry. W 1990 delegat NZS na pierwsze dni studenckiego strajku wolnościowego na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii (czerwiec 1990).

Odznaczenia [edytuj]Edytuj
Nagrody [edytuj]Edytuj
  • PROstudent - nagroda środowiska akademickiego przyznawana przez Porozumienie Uczelni Wrocławskich (2010)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki