FANDOM


Grabiszyn-Grabiszynek
Grabiszyn-Grabiszynek na mapie Wrocławia
Liczba mieszkańców 13 500
Jednostki przestrzenne Grabiszyn, Grabiszynek
Adres Rady Osiedla ul. Blacharska 12/1, Wrocław

Telefon: (71) 360 11 17
os.grab@wp.pl

Serwis Internetowy Osiedla


Grabiszyn-Grabiszynek to jedno z Wrocławskich osiedli, położone w południowo-zachodniej części miasta. Według starego podziału Wrocławia Grabiszyn-Grabiszynek należał do dzielnicy Fabryczna. Do roku 1911 Grabiszyn i Grabiszynek były osobnymi wsiami, nie przyłączonymi do Wrocławia.

Grabiszyn-Grabiszynek w Internecie Edytuj

Zobacz też Edytuj