FANDOM


Gród Wczesnośredniowieczny (Gród Wrocławski) to rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu warownego. Na terenie grodu można spotkać słowian w ubraniach z epoki. W grodzie odbywają się różnego rodzaju imprezy i pokazy związane z życiem przodków. Gród znajduje się na terenie Toru Wyścigów Konnych na wrocławskich Par


Znak Roboty Drogowe Ten artykuł zawiera bardzo mało informacji, jeśli możesz, uzupełnij go.

ód ma kształtprostokąta lub koła . najczęściej grody budowano na wzgórzachr g

Znak Roboty Drogowe Ten artykuł zawiera bardzo mało informacji, jeśli możesz, uzupełnij go.