FANDOM


Archikatedra we Wrocławiu 1

Katedra św. Jana Chrzciciela (wejście główne). Lewa wieża w renowacji. (Kwiecień 2006)
Fot.: Bartosz Senderek

Google Maps logo
Zobacz ten obiekt na Google Maps

Histroia

Powstanie Archikatedry Wrocławskiej wiąże się z zawiązaniem biskupstwa we Wrocławiu w 1000 roku. Kiedy powołane zostało biskupstwo we Wrocławiu, sprawą oczywistą stało się to, że w mieście musi powstać katedra. Pierwszą katedrę w stylu romańskim wybudował Biskup Walter z Mallone w 1158 w przeciągu lat katedra była wielokrotnie przebudowywana, niszczona a następnie odbudowywana. W roku 1930 biskupstwo wrocławskie zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa i metropolii i katedra musiała zostać przekształcona do rangi archikatedry. Do stanu aktualnego doprowadzono w roku 1951 kiedy to archikatedra została odbudowana po II wojnie światowej. W roku 1991 obie wieże ozdobiono 40 metrowymi hełmami.

Archikatedra dziś

Do dziś budowla pełni funkcję archikatedry oraz kościoła parafialnego. Codzniennie odbywają się w niej msze święte. Gdy w katedrze nie odbywają się msze jest możliwość jej zwiedzania. W jednej z wieży urządzony jest punkt widokowy.

Porządek mszy świętych

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00 (suma), 11:30, 13:00, 16:30, 18:30
Dzień powszedni: 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 18:30